Contact

Programme coordination

IVL Swedish Environmental Research Institute,
Box 5302, SE-400 14 Göteborg, Sweden  

Programme director: Tomas Ekvall
tomas.ekvall@ivl.se  phone: +46-31-725 62 81

Programme communications: Maria Ljunggren Söderman
maria.soderman@ivl.se  phone: +46-31-725 62 67


Researchers

 
  
IVL Swedish Environmental Research InstituteParicipating in project
Elin Eriksson9
Jan-Olof Sundqvist1,6,7
Maria Ljunggren Söderman2,3
Tomas Ekvall4,7,8
Åsa Stenmarck 1,3
David Palm9
  
Chalmers University of Technology 
Johan Tivander3
  
Gothenburg University 
Chris von Borgstede5
Maria Andersson5
  
University of Gävle 
Ola Eriksson3,5
Teresa Hermansson5
  
National Institute of Economic Research 
Tomas Forsfält2
  
KTH Royal Institute of Technology 
Anna Björklund3
Greger Henriksson5
Göran Finnveden1,10
Maria Noring1,10
Annika Karlsson3
Mona Guath5
 
Lund university 
Lynn Åkesson 6
Susanne Ewert6
  
Luleå University of Technology 
Patrik Söderholm 8
  
Profu 
Jenny Sahlin7
Johan Sundberg1,7
Mattias Bisaillon1,7

Financial support


Swedish Environmental Protection Agency
Contact: Cecilia Petersen, Cecilia.Petersen@naturvardsverket.se
Katarina Schough, katarina.schough@naturvardsverket.se 

Reference group


Anne-Marie Tillman, Chalmers tekniska högskola
Viveke Darpö Ihd, Återvinningsindustrierna
Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket
Christer Forsgren, Stena Metall AB
Christer Lundgren, Renova AB 
Viktoria Ingman, Miljödepartementet
Gunilla Jarlbro, Lunds universitet
Inge Horkeby, AB Volvo
Johan Jareman, Konsumentverket
John Strand, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
Lena Jarlöv Svenska Naturskyddsföreningen
Patrizia Finessi, Bostadssektorns avfalls- och restproduktgrupp
Per EO Berg, Antillator
Per Nilzén, Avfall Sverige
Thomas H. Christensen, Danmarks tekniska universitet
  
This webpage is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd. | © IVL |